top of page
lista_edited_edited.jpg

Registrace Úč astníka Festivalu

Vážení přátelé,

pro základní registraci účastníka festivalu (účinkujícího), je třeba vyplnit níže přiložený registrační formulář. Vyplněním osobních údajů a potvrzením žádosti o registraci (viz formulář níže) souhlasíte se zněním Prohlášení účastníka festivalu, zavazujete se dodržovat Pravidla akce a respektovat pokyny organizátorů festivalu "Bitva Libušín", dodržovat Táborová pravidlaVýstrojové podmínky, a pokud se hodláte účastnit bitvy - souhlasíte s Podmínkami účastníka bitvy.

Svoji registraci můžete doplnit o úhradu dobrovolného registračního příspěvku, v doporučené minimální výši Kč 100,- na účet pořadatele, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Kladno, č. ú. 020001-0408426339/0800. V kolonce „zpráva pro příjemce“ prosím uveď svoje „Jméno a příjmení“. Je třeba zadávat číslo účtu včetně předčíslí! 

 

Při zahraniční platbě uvádějte BIC: GIBACZPXIBAN CZ48 0800 0200 0104 0842 6339.

Adresa banky: Česká spořitelna a.s., náměstí Svobody 2003, Kladno.

Dobrovolný registrační poplatek slouží k pokrytí nákladů s vaším pobytem v místě tábora, abychom Vám mohli nabídnout vyšší standard vašeho pobytu na akci.

Při příjezdu do tábora zamiř do hlavního info-stanu, jehož umístění nalezneš na mapě tábora, kde po prokázání své totožnosti obdržíš účastnické Camrátko. To prosím nos viditelně při sobě po dobu celé akce a pečuj o něj pozorně. Je to tvůj jediný doklad, který ti otvírá všechny brány areálu a prokazuje tvé oprávnění se v něm volně pohybovat.

Nezapomeň, že registrací na našem webu jsi vyslovil/a souhlas se všemi pravidly akce. Doporučujeme si je ještě jednou v klidu podrobně prostudovat.

Pokud jste stánkaři či řemeslníci, je potřeba vyplnit Přihlášku pro stánkaře.

Pokud se chcete zúčastnit HMB turnaje, vyplňte si  Registraci do HMB turnaje.

Informace o šermířském turnaji, turnaji v Soule, turnaji v HEMA a o dalších kratochvílích budeme informovat v co nejkratším čase.

Účastník, který v době festivalu nedosáhne své věkové hranice nejméně 18 let, se neregistuje. Může se registrovat na akci nebo do bitvy pouze individuálně a to osobně v info-stanu festivalu. Podmínkou registrace účastníka ve věku do 18 let je jeho předložení vyplněného formuláře Souhlas zákonného zástupce. Pokud Vám bude v době konání akce méně jak 18 let, formulář si prosíme vytiskněte a vyplněný jej předložte při Vaší registraci v info-stanu. To platí i pro všechny účastníky mladší 18 let, kteří se akce budou účastnit za doprovodu svých zákonných zástupců. 

Registrační formulář účastníka festivalu
Vaše účast v bitvě
Registrací potvrzujete souhlas s těmito soubory pravidel a jejich dodržováním
Období středověku, které ztvárňujete

* Veškerá pravidla najdete na stránce Podmínky účastníka festivalu.

Děkujeme za registraci! Registrace účastníka festivalu neslouží jako registrace do turnaje. Pokud se chceš zúčastnit turnaje, podej si Registraci do turnaje.

bottom of page