top of page
Resize of Resize of Banner-tabor.jpg

TÁBOROVÁ PRAVIDLA*
a organizace tábora
*doporučená pravidla

Resize of hus.png
 1. Areál festivalu je oficiálně otevřen pro diváky od 10:00h v sobotu 23. dubna 2022 do 22:00h. Areál je však pro účinkující přístupný celé období měsíce dubna. Pokud chcete na místě tábořit dříve, déle nebo v jiném termínu, je to možné po předchozí dohodě s pověřeným zástupcem pořadatele - vedoucím tábora nebo s pořadatelem. V praxi by to mělo vypadat tak, že když dorazíte do areálu, upozorníte některého z pořadatelů na fakt, že si chcete postavit stan či vykopat ohniště atd. Přesné místo Vašeho táboření v rámci tábora v průběhu konání akce určí po dohodě zástupci pořadatele pověření organizací tábora. Pokud máte jakékoliv dotazy na toto téma, můžete je kdykoli kontaktovat. 

 2. Každý účastník akce je povinen v táboře dodržovat výstrojní podmínky v průběhu celého konání akce. To se týká i hostů, kteří se hodlají v táboře zdržovat déle.

 3. Moderní stany jsou povoleny pouze v oblasti č.3, viz Mapa tábora.

 4. V táboře je zakázáno po dobu akce užívat viditelně výdobytku moderní civilizace – tj. cigarety, mobily, pet-lahve, hodinky, moderní oblečení, auta, moderní svítilny – baterky, tesco-louče, moderní petrolejové lampy, motorové pily, vysloveně moderní nářadí, plastové pytle na odpadky atd. Pokud tyto výdobytky moderní civilizace přesto potřebujete použít, je možné je použít před začátkem akce a to do doby oficiálního začátku programu. Výjimkou jsou samozřejmě fotoaparáty a kamery a samozřejmě výjimka platí i na předměty osobní hygieny v oblasti umývárky. Veškeré moderní předměty musí být v oblasti tábora, na jevišti i na bojišti, zabaleny – schovány v dobovém zavazadle – brašně či žebradle či schovány v uzavřeném stanu a rozhodně nesmějí být vytahovány na veřejnosti během pořádání akce.

 5. Proviant mějte důkladně zabalen v dobovém zavazadle či uložený na dobovém nádobí pokud je na očích diváků. Proviant pak rozbalujte z nedobových obalů jedině v uzavřeném stanu či mimo tábor a jeviště, rozhodně však mimo dosah očí diváků. Pokud hodláte jíst a pít před diváky, přendejte si jídlo do dobových talířů či misek ve stanu a pití přelijte do dobových pohárů a nádob nebo v nejhorším případě opatřete pet-lahev plátěným pytlíkem. Tato pravidla dodržujte zejména v době průběhu programu akce.

 6. Vaření je bohulibou činností. Vzniká-li však kolem kuchaře nebetyčný nedobový bordel, je toto spíše na škodu. Vařit bychom měli dobovým způsobem tedy nad ohništěm či na peci etc. v dobovém kotlíku, ideálně z dobových ingrediencí. Je nesmyslem například mít na stolech před okem diváka sušenky Disco, i kdyby v dobové misce. Mít na stolech velmože z konce 13. století brambory, rajčata během probíhajícího programu není zkrátka v pořádku. Nemusíte zrovna přidávat do chleba po dobovém způsobu piliny a písek jak se to dělávalo abyste vyhověli kodexu, ale nepoužívejte alespoň viditelně ingredience a potraviny, které nebyly dosažitelné ve vámi představované době, ty si zdlabejte potají ve stanu či mimo tábor :) Po skončení programu si jezte a pijte co chcete. Dobrou chuť!

 7. Kouření v táboře, na bojišti i na jevišti v průběhu konání programu je zakázáno. Kuřte prosím mimo tábor nebo v uzavřených stanech nebo na místech k tomu určených po skončení oficiálního programu, nikdy však v táboře během programu a to se týká i dýmek a to i vodních. Nejlépe nekuřte vůbec! Není to zdravé ani dobové :)

 8. V ideálních případech hrajte role, které jste si předem vybrali. Hraní rolí se meze nekladou a je to vítáno, neznamená to však, že tak musíte striktně činit. Přejeme příjemnou zábavu s hraním rolí!

 9. Úklidu tábora se věnujte jak v průběhu, tak samozřejmě i po skončení akce. Nerozhazujte všude kolem sebe odpadky a to prosím ani v noci. Na odpadky doporučujeme pořídit dobový plátěný pytel, uvnitř klidně vybavený pytlem igelitovým, který si uložte někde ve stanu. Nešiřte kolem sebe nedobový odpad a raději ani ten dobový prosíme! Igelitové pytle si každý přivezte vlastní, na registraci se rozdávat nebudou. Odpadky po skončení akce odneste prosím na jednu hromadu, uzavřené v pytlích k místu tomu určenému pořadatelem- bude přistavěn kontejner!

 10. Pomáhejte ostatním s budováním tábora a s táborovými pracemi, jako je vykopání a pozdější zahrabání ohniště, vztyčení korouhví apod. tak, aby byl tábor atraktivní pro diváky. Co se týče stavby polských plotů, rádi vám poskytneme materiál na výstavbu,

 11. Při přípravě ohniště vždy dbejte na bezpečnost a nedělejte jej tam kde je to zakázáno. Pokud si nejste jisti, zdali smíte v dané lokalitě rozdělávat oheň, kontaktujte náš Protipožární dozor. Ohniště obkládejte kameny či drny dokola tak aby bylo minimalizováno riziko požáru a drny schraňujte tak, aby mohlo být při odjezdu ohniště znovu zakryto. Nezapalujte oheň pomocí lití benzínu a lampového oleje, nevhazujte do ohně igelit a to nejen z bezpečnostních důvodů, ale především z toho důvodů ochrany přírody, navíc oheň bude často používán k vaření, nechceme se otrávit.

 12. Dbejte prosím pokynů organizátorů! Ideálně jednejte s organizátory v přímé úměře - čím méně diskusí, tím více činů. Děláte tak zbytečně vrásky na čele svých i ostatních. Zbytečně nezdržujte a nezatěžujte organizátory malichernými dotazy na informace, které si můžete zjistit jednoduše i z našich stránek sami.

 13. Pokud se nacházíte v táboře sami, raději počkejte na příchod ostatních, je dobré, aby váš tábor stále někdo hlídal. Bohužel, loupežníci nezmizeli s koncem středověku a organizátoři nemohou nést odpovědnost za odcizené předměty.

 14. Respektujte prostor ostatních tábořících a snažte se vycházet s ostatními po dobrém, případně se nebojte nabídnout pomocnou ruku.

 15. Tato táborová pravidla berte prosím především jako doporučení a žádost, nikoliv jako buzeraci. Chceme si akci užít bez zbytečné prudy a abychom společně dělali českému historickému šermu dobrou vizitku. Jde nám především o snahu, ano člověk se i zapomene a my to chápeme. Pokud ale uvidíme, že někdo hrubě a opakovaně porušuje táborová pravidla, může se stát, že takového účastníka vykážeme z akce pryč, což bychom velice neradi dělali.

Postava1.png
Stůl.png
lista_edited_edited.jpg
Mapa tábora
1280X1080 Mapa-bitva-libusin-2022 (2).jpg

Mapa areálu se aktualizuje

lista_edited_edited.jpg
bottom of page