top of page
Podmínky pro účast v bitvě
Resize of Banner-bitva.jpg

*Podmínky úč astníka bitvy

Vážení přátelé,

letos bude bitev více. Jelikož bychom rádi vytvořili historickou věrnost diváckého prožitku, rozhodli jsme se, že bitev bude hned několik a to z několika důvodů. Zaprvé se chceme vyvarovat nesmyslům v rámci předvádění středověkého válčení jako např. boj vikingů proti husitům apod. Proto jsme rozdělili válečné konání na tři menší bitvy dle základních tří období středověku RSVS a PS. Bitvy jsme zavedli do programu chronologicky za sebou, aby diváci lépe rozeznali vývoj válečnictví v průběhu období středověku. Protože se všichni ale těšíme samozřejmě na masové střety všech bojovníků, přidáváme na závěr jednu závěrečnou "Volnou bitvu", ve které se přeci jen setkají v lítém boji válečníci všech období středověku, abychom si užili maximální řež! Diváci tak budou moci získat experimentální pohled na střety jednotek a bojovníků různých období středověku, kteří by se jinak nikdy nesetkali a tak jim to také bude podáno. Bitvy se konají po sobě po 1 hodině a tudíž vás žádáme abyste se dostavili na bojiště v přesný čas určený programem.

 

Nácvik je ráno v 9:00 a je povinný pro všechny účastníky bitev. Kdo nebude na nácviku včas a neabsolvuje ho, nedostane „bitevní camrátko“. Prokázání se bitevním camrátkem u Munstruňku při vstupu na bitvu je podmínkou pro účast v bitvě!. Bitevní camrátka se rozdávají od 9:00 do 9:20 a kdo nebude včas na nácviku, bitevní camrátko nedostane. Na nácvik máme pouze hodinu, takže přijďte prosím včas!

Cílem předem stanovených podmínek je dosáhnout přijatelné úrovně bezpečnosti a malebnosti vzhledu účastníků. Protože je Libušín největší akcí svého druhu v České republice, není v silách organizátorů secvičit boj v bitvě do detailů a jedná se tedy spíše o volný šerm či volný boj v šiku. Takže je nezbytná určitá minimální ochrana, abychom předešli úrazům. A rádi bychom se taktéž vyhnuli některým zhůvěřilostem, které nejsou pěkné a často jsou i nebezpečné. Proto jsme stanovili následující pravidla:

Pro účast v bitvách a turnaji vyžadujeme:

 

  1. Povinná ochrana hlavy v podobě kvalitní přilby.  Samotná kroužková kapuce či batvat nestačí!

  2. Povinná ochrana rukou, neplatí pro RS lehkooděnce, pavézníky a pikenýry ze zadních řad, co přijedou jako součást předem domluveného šiku, pod velením některého z domluvených velitelů.

  3. Funkční sladění celé výstroje – není možné mít jen plechové ruce uvázané pod varkočem na holém těle či kroužkovku na nahém trupu, nahé ruce v plátových rukavicích či pouze přední plech, když mám na zádech jen tuniku apod. Je to nebezpečné – a to hlavně pro nositele! Prosíme, uvědomte si, že nepřítomností bezpečných zásahových ploch jste i nefér vůči protivníkovi.

  4. Nepřejeme si holé krky u těžkooděnců – je to nebezpečné.

  5. Zákaz proti-pořezových zástěr, pexes a penízkových zbrojí. Jutový pytel či přehoz z praporoviny nejsou akceptovatelné.

  6. Zákaz moderních bot a to i v králičí či jutové kamufláži.

  7. Zbraně musí být bez otřepů či třísek, odpovídající výstroji, v rámci historie bezpečné. Pořadatelé mohou jakoukoliv zbraň bez udání důvodů do bitvy zakázat.

Dodatečná pravidla pro střelce najdete na zvláštní stránce!

A nezapomeňte prosím:

Každý je povinen účastnit se nácviku, jinak nebude puštěn do bitvy.


Každý je povinen před bitvou projít mustruňkem u pověřené osoby (budete informováni na místě).


V případě nedodržení těchto podmínek můžete být vyloučeni z bitvy, případně i z tábora a z akce.

bottom of page