top of page
lista_edited_edited.jpg
Pravidla pro Střelce
Pravidla pro účast v bitvě – střelci (mechanické i palné zbraně)

 

Společná pravidla

 1. Chceš-li se zúčastnit bitvy jako střelec, musí ti být 18 let a více, bez výjimky musíš projít jednotnou kontrolou na nácviku a být součástí organizované jednotky. Pokud již patříš k nějaké organizované jednotce, sděl to při kontrole na nácviku, počítej však s tím že můžeš být přeřazen k jiné jednotce pro potřeby scénáře. Pokud ne, budeš do některé jednotky přiřazen.

 2. Na nácviku Ti bude zkontrolována zbraň, technika střelby a kostým – proto se dostav přesně s takovým vybavením (včetně všech šípů!) a v takovém odění, v jakém půjdeš do bitvy. Teprve za splnění všech bodů obdržíš střelecké camrátko nebo pásku, opravňující Tě ke vstupu do bitvy.

 3. Počítej s tím, že camrátko/páska a další vybavení (zejména šípy) Ti budou bezprostředně před bitvou velitelem nebo seržanty znovu zkontrolovány. Kdo se ukáže v bitvě bez camrátka/pásky, s nevyhovujícím vybavením nebo mimo organizované jednotky, bude vyloučen z celé akce.

 4. Tvůj vzhled by měl být přiřaditelný ke konkrétnímu typu postavy z Evropy rozmezí 10. – 15. stol. (např. anglický lučištník poloviny 14. stol., husitský střelec z píšťaly a pod.). Povolen je samozřejmě i dobře udělaný civilní mužský oděv, nebo smysluplná a historicky doložitelná zbroj.

 5. Všichni střelci, s výjimkou střelců, jejichž přihláška je předem akceptována hejtmany jednotlivých střeleckých oddílů či vojenských šiků, musí být vybaveni kovovou přilbou.

 6. Ženy – střelci mohou do bitvy jen v převlečení za muže.

 7. Každý střelec je v bitvě povinen dbát pokynů a rozkazů velitele šiku nebo seržanta.

 8. Bitva je divadlo pro diváka, proto se snaž celou dobu hrát svoji roli. Reaguj na zásahy (včetně protivníkových šípů a výstřelů palných zbraní), hraj otřesení, zranění a strach. Pomáhej zraněným kamarádům (a při té příležitosti se přesvědč, jestli nejsou zranění doopravdy). Pokud na Tebe zaútočí nepřítel, ustup spořádaně spolu s jednotkou; není-li to možné, uteč na vlastní pěst a pak se snaž co nejdříve k jednotce zase připojit. V případě, že se přesto dostaneš do přímého kontaktu s nepřítelem a nejsi vybaven na boj zblízka, máš povinnost nechat se bez jakéhokoliv odporu scénicky a bezpečně zabít.

 9. V bitvě především dbej na to, abys nikdy nestřílel směrem k divákům. Dále nestřílej do shluku bojovníků, kteří se právě věnují boji tváří v tvář, nebo do prostoru, kam nevidíš.

 10. Za zbraň a případný projektil (ať zamýšlený, či nezamýšlený), vždy odpovídá střelec.

 

Pravidla pro mechanické střelné zbraně

 1. Luky a kuše musí vzhledově odpovídat některému z typů používaných v Evropě 10. – 15. století. Nesmí na nich být viditelně použity moderní materiály jako laminát, luky nesmí mít střelecké okno. Maximální povolená nátahová síla luku je 15 kg, maximální povolená nátahová síla kuše je 40 kg. Neexistuje jiný typ šípu do luku, který by prošel kontrolou než eurošíp. Oproti klasickému návodu je nutné vyměkčit hlavici šípu (karimatka, mirelon, apod) ve vrstvě minimálně 0,5 cm. Šípy musí být opatřeny letkami a dostatečným zářezem (doporučujeme šířku 3 mm, hloubku 8 mm). Šípy do kuše budou schváleny individuálně, také musí mít vyměkčenou dopadovou plochu. Organizátor, nebo jím pověřená osoba, může kdykoliv v průběhu kontroly kterýkoliv šíp rozebrat, aby byla prozkoumána vnitřní konstrukce. Návod na eurošíp je možné najít na Brodci.

 2. Hrajeme si na válku a se 3 šípy v toulci je Tvá bojová hodnota zanedbatelná (doporučený počet šípů 15 ks a více).

 3. Šípy je možno v bitvě sbírat mezi jednotlivými šiky jen tehdy, když je vydán příkaz   . I sběr šípů je součástí divadla – dávěj tedy pozor, abys nelezl pod nohy nepřátelům, a nebuď překvapený, když tě někdo i během sběru „zabije“. Během bitvy sbírej vše a poděl se o střelivo s kolegy, nikdy nesbírej jen vlastní šípy. Najdeš-li v bitvě nebezpečný šíp, zlikviduj ho (přelom). Po bitvě posbírej všechny šípy v dohledu a dones je na předem určené místo.

 

Pravidla pro palné zbraně

 1. Palné kusy musí být označeny tormentační značkou, pokud ji máte skrytou, musíte předložit tormentační protokol.

 2. U ručních palných zbraní je zakázáno používat ucpávky. Pokud odpalujete stopinkou, informujte při nácviku své velitele, aby vás umístili ke vhodnému oddílu, který není tak na očích divákům.

 3. Při střelbě na nepřítele nikdy nemíříme přímo na cíl. Doporučujeme mířit „na chlapa, který stojí na chlapovi, na kterého jako pálím“.

 4. Střelba z vysoko pozvednutých hlavní se silně nedoporučuje.

 5. Pokud máte nabiják, který umožňuje přidělání malého praporku (např trojúhelníkový 10x10x5), tak ho doporučujeme na nabiják přidělat. Sníží se tím riziko vystřelení nabijáku.

 6. Střelba probíhá vždy a pouze na rozkaz velitele jednotky. V případě, že není vydán jasný rozkaz, střelba neprobíhá.

 7. Nabití a připravenost ke střelbě každý ohlásí zvoláním: „nabito“.

 8. Střelec se selhávkou odpalu musí toto hlasitě ohlásit slovy „selhávka“ a s dotyčnou zbraní okamžitě opustit šik a případnou opravu zbraně provést, tak aby v jeho okolí nebyl v okruhu 5 metrů žádný člověk. Při opravě zbraně musí zajistit, aby hlaveň mířila do vzduchu a do prostoru mimo lidi.

 9. Vzhledem k různým dalším nebezpečím, která střelba z předovek přináší, je vždy na paměti mít a dodržovat Indyjánovo desatero pro palné zbraně. Viz vlákno na Brodci.

lista_edited_edited.jpg
bottom of page